To do wpisu poprzedniego – o wakacjach – który ze świata szkiców przeszedł do rzeczywistości.

To musiał być rok…